Pravila privatnosti

Naša kompanija je posvećena zaštiti vaše privatnosti. Pravila privatnosti važe prilikom vaše posete internet stranici www.thezorya.com (u nastavku „sajt“), kupovine naših proizvoda, prijave na neku od naših mejling lista i prijema promotivnih elektronskih materijala ili prijavljivanja na događaje koje organizujemo.

 

PRIKUPLJANJE I KORIŠĆENJE VAŠIH LIČNIH INFORMACIJA

Kada pristupate našem sajtu, prijavljujete se na mejling listu ili promotivne elektronske materijale, registruejte se za neki od naših događaja, vršite porudžbine ili nas kontaktirate iz drugih sličnih poslovnih razloga, mi možemo prikupiti neke od vaših ličnih informacija, uključujući vaše ime, adresu, elektronsku adresu, broj telefona ili podatke kreditne kartice. Takođe, možemo tražiti dodatnbe informacije od vas. Mi koristimo ove lične informacije za potrebe procesuiranja vaših zahteva, komunikaciju u vezi sa vašim porudžbinama, vašeg informisanja o novim proizvodima, specijalnim ponudama i unapređenju kvaliteta našeg elektornksog servisa za posetioce i kupce. Ukoliko ne želite da ove informacije dobijate putem imejla, molimo vas da se elektronksi odjavite.

 

OBJAVLJIVANJE VAŠIH LIČNIH INFORMACIJA

Nećemo deliti, iznajmljivati ili prodavati vaše lične informacije bilo kojim nepovezanim ili trećim licima bez vašeg pristanka. Međutim, u nekim slučajevima  možemo objaviti vaše lične informacije trećim licima pod ograničenim okolnostima i ukoliko zaključimo da se to od nas zahteva po zakonu ili verujemo da je pristup, zaštita ili objavljivanje takvih informacija razumno i neophodno da se zaštite prava, imovina ili bezbednost naše kompanije, njenih potrošaća ili javnosti. Takođe, mi možemo ugovoriti sa drugim kompanijama i pojedincima da sprovedemo određene funkcionalnosti i servise, uključujući informacije procesuiranja, skladištenja, praćenja i organozovanja u naše ime. Ovi pružaoci usluga mogu imati pristup vašim ličnim informacijama kako bi sproveli svoje aktivnosti, ali im je zabranjeno da koriste vaše lične informacije u direktne ili indirektne marketinške svrhe ili za bilo koju drugu namenu osim za pružanje usluge nama.      

 

ZBIRNE INFORMACIJE

Mi možemo pratiti posete stranicama i linklovima na našem sajtu kako bismo mogli doneti odluke o dizajnu i upotrebi sajta. Iako možemo odlučiti da podelimo zbirne informacije o ponašanju potrošaća trećim licima, nijedna od tih informacija neće sadržati vaše lične informacije.

 

UPOTREBA KOLAČIĆA

Mi koristimo „kolačiće“ da identifikujemo naše registrovane članove kada se vrate na naš sajt. „Kolačići“ su kratke informacije koje vaš pretraživač skladišti na hard disku vašeg računara. Kolačići nam omogućuju da obezbedimo posebne funkcionalnosti kao što je skladištenje proizvoda (artikala) u vašoj potrošačkoj korpi između poseta sajtu. Većina internet pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali vam dozvoljava da ih isključite kao opcija koju nude pretraživači. Čak i bez kolačiča, vi možete koristiti većinu funkcionalnosti na našem sajtu, uključujuči i stavljanje proizvoda u vašu potrošačku korpu i kupovinu.

 

APLIKACIJE TREĆIH LICA

Možemo omogućiti aplikacije trećih lica, kao što su društveni mediji, kroz naš sajt za vaše potrebe preuzimanja i korišćenja. Neke od aplikacija trećih lica mogu ponuditi lokacijiski bazirane usluge, a ako koristite ove servise, mi možemo dobiti informaciju u vezi sa vašom trenutnom loikacijom (kao što su GPS signali poslati preko mobilnog uređaja). Bilo koja informacija koju prikupimo kada omogućite ili koristite aplikacije trećih lica se procesuira u okviru ovih Pravila privatnosti. Informacije prikupljene od strane aplikacija trećih lica su regulaisane u skladu sa njihovim pravilima privatnosti i nisu pod našom kontrolom.

 

PREGLED I IZMENA VAŠIH INFORMACIJA

Vi možete pregledati, ažurirati ili promeniti informacije koje se odnose na vaš nalog. Prijavite se na sajt i pristupite vašem nalogu koristeći vašu imejl adresu i lozinku.

 

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanonoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI Sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje processor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

AŽURIRANJE PRAVILA PRIVATNOSTI

Odredbe ovih Pravila privatnosti se mogu menjati s vremena na vreme. Mi ćemo vas obavestiti o svim materijalnim izmenama ovih Pravila privatnsoti postavljajući obaveštenje na naslovnoj stranici sajta u razumnom  vremenskom period, nakon što su takve izmene učinejne, uz izmenu „poslednjeg datuma modifikacije“ na vrhu stranice Pravila privatnosti. Pozivamo vas da periodično proveravate ovu stranicu zarad mogućih izmena. Vaše kontinuiorano korišćenje ovog sajta nakon objavljivanja izmena Pravila privatnosti znači da prihvatate te izmene.

 

KONTAKT

Ukoliko imate bilo koje pitanje u vezi sa Pravilima privatnbosti, molimo vas da nas kontaktirate.

Imejl: olja@thezorya.com

Telefon: +381 61 1998 543